Banner Thietkewebvinhphuc
Nhân viên Nguyễn Xuân Chung Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Hồng Hào Đại học 4 năm
Kỹ sư Lê Văn Yên Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Văn Luận Đại học 4 năm
nhân viên kỹ thuật ,trưởng ban kỹ thuật Ngô Văn Thành Đại học 4 năm
Phạm Văn Toàn Đại học 4 năm
Kĩ thuật Trần tuấn thành Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Văn Hoàng Anh Đại học 4 năm
Kỹ thuật viên Lê Hữu Tuân Đại học 4 năm
Nhân Viên Trần Thanh Tuấn Đại học 4 năm
Tổ trưởng, leader Lưu Văn Mạnh Đại học 4 năm
nhân viên lê minh hiếu Đại học 4 năm
Kỹ sư, kỹ thuật Phạm Quôc Huy Đại học 4 năm
Nhân viên TẠ VĂN BẮC Đại học 4 năm
Nhân Viên Triệu Mạnh Tuấn Đại học 4 năm
Quản lý kỹ thuật Nguyễn Nghĩa Dũng Đại học 4 năm
Công nhân sản xuất Lê Văn man Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật Trần Hồng Quân Đại học 4 năm
Phùng Mạnh Tuấn Đại học 4 năm
Nhân viên thiết kế, nhân viên kỹ thuật Nguyễn Hoàng Đại học 4 năm
Kĩ Thuật cơ điện Kĩ thuật cơ điện Đại học 4 năm
Nhân Viên Lập Trình CNC và Vận Hành Máy CNC - Thiết Kế JIG. Triệu Văn Trường Đại học 4 năm
Cơ khí chế tạo Mr Hùng Đại học 4 năm
Nhân Viên Xin Việc Đại học 4 năm
Nhân viên - Quản lý Trần Văn Phú Đại học 4 năm
Nhân viên kĩ thuật Mr Mạnh Đại học 4 năm
Quản Lý, Kỹ Sư lập Trình PLC Nguyễn Hải Đại học 4 năm
Nhân viên Nhân viên kỹ thuật – độ tin cậy Đại học 4 năm
Banner Home Thiet Ke Web Vinh Phuc