Banner Thietkewebvinhphuc
Nhân viên Nguyễn Minh Hùng Đại học 4 năm
nhân viên văn phòng Nông Trung Hiếu Đại học 4 năm
nhân viên biết tiếng Hàn TRƯƠNG THỊ THƯƠNG THƯƠNG Đại học 4 năm
Chuyên viên Nguyễn Thị Hoa Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Nguyễn Đình Khánh Linh Đại học 4 năm
Nhân viên Tạ Thị Phúc Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Nguyễn Thị Yên Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Trọng Trường Đại học 4 năm
Nhân Viên ĐỖ TUẤN ANH Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Hải Yến Đại học 4 năm
Lê Thị Tân Đại học 4 năm
Nhân viên Phạm Thị Liên Thảo Đại học 4 năm
NGUYỄN THỊ HẠNH Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Nông Thị Thương Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Nguyễn Thị Thúy Lan Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Vũ thuỳ Dung Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Thị Thu Thanh Đại học 4 năm
Trần Thị Thu Đại học 4 năm
Nhân viên Đỗ Thị Minh Ngọc Đại học 4 năm
Nhân viên Lục Thị Thanh Hương Đại học 4 năm
Kỹ sư LÊ THỊ GIANG Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Đỗ Thị Minh Thúy Đại học 4 năm
Nhân viên, Quản lý kho Phạm Thị Thơm Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Hiền Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Bích Liên Đại học 4 năm
Quản lý Bùi Minh Phượng Đại học 4 năm
nhân viên NGÔ HẰNG THU Đại học 4 năm
Phạm Thị Thu Mùi Đại học 4 năm
Nhân viên thu mua Lâm Thị Thanh Yến Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Tâm Đại học 4 năm
Nhân viên Vũ Lan Đại học 4 năm
Phạm Đức Tùng Đại học 4 năm
Quản lí Nghiêm Thị Thu Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Khánh Huyền Đại học 4 năm
Nhân viên hành chính văn phòng Trần Thị Lan Anh Đại học 4 năm
Lưu Trọng Đức Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng/hành chính nhân sự Nguyễn Thị Thủy Vân Đại học 4 năm
Nhân viên NGUYỄN THẾ NAM Đại học 4 năm
nhân viên Dương Thị Nguyệt Đại học 4 năm
Quản lý, nhân viên văn phòng , văn thư Nguyễn Thị Phương Linh Đại học 4 năm
Banner Home Thiet Ke Web Vinh Phuc