Banner Thietkewebvinhphuc
Kế toán tổng hợp Nguyễn Thị Hà Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Mơ Đại học 4 năm
Kế toán Tổng hợp Đoàn Ngọc Vĩnh Đại học 4 năm
Trưởng bộ phận/ Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Nguyễn Thị Kim Ngân Đại học 4 năm
Nhân viên xuất nhập khẩu, Nhân viên mua hàng Lê Thị Thêm Đại học 4 năm
Nhân viên kế toán Trần Thị Huệ Đại học 4 năm
Chuyên viên hoặc cấp quản lý Lê Bá Ngọc Khánh Đại học 4 năm
Nhân Viên Kế Toán Nguyễn Thị Huyền Đại học 4 năm
Nhân viên Kế toán Bùi Thị Phượng Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Ngọc Trung Anh Đại học 4 năm
Nhân viên kế toán tổng hợp Hoàng Thanh Thanh Đại học 4 năm
Manager/ Nhân viên Võ Thị Thuý Đại học 4 năm
Kỹ thuật hồ sơ Nguyễn Thị Thu Trang Đại học 4 năm
Nhân viên Kế toán, Xuất nhập khẩu Vũ Thị Nghị Đại học 4 năm
Nhân viên kế toán tổng hợp Bùi Thị Tốt Đại học 4 năm
Chuyên viên Nguyễn Thị Hoa Đại học 4 năm
chuyên viên ĐỖ THỊ TRANG Đại học 4 năm
Nhân viên kho thành phẩm Nghiêm Thanh Thảo Đại học 4 năm
Lê Thị Tân Đại học 4 năm
Trưởng nhóm xuất nhập khẩu Phùng Thị Thanh Đại học 4 năm
Quản lý kho Nguyễn Thị Mai Hương Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Vân Đại học 4 năm
Nhân viên Phạm Thị Nga Đại học 4 năm
Nhân viên NGUYỄN HUY HOÀNG Đại học 4 năm
Nhân viên Đỗ Thị Kim Hương Đại học 4 năm
Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp Trần Duy Cường Đại học 4 năm
Vũ Thùy Linh Đại học 4 năm
NHÂN VIÊN LÊ THỊ DUYÊN Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Nhung Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Nguyễn Thị Hảo Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Hồng Linh Đại học 4 năm
Nhân viên kho _ thủ kho Nguyễn văn đạt Đại học 4 năm
Nguyễn Thị Thu Hiền Đại học 4 năm
Trưởng phòng Kế toán Trịnh Việt Cường Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Khánh Huyền Đại học 4 năm
Nhân viên Lê Ngân Giang Đại học 4 năm
Nhân viên Ngô Thanh Hoa Đại học 4 năm
nhân viên Dương Thị Nguyệt Đại học 4 năm
Nhân viên kế toán Đỗ Ánh Tuyết Đại học 4 năm
Nhân Viên Nguyễn Thị Hồng Đại học 4 năm
Banner Home Thiet Ke Web Vinh Phuc