Banner Thietkewebvinhphuc
Nhân viên kho thành phẩm Nghiêm Thanh Thảo Đại học 4 năm
Lê Thị Tân Đại học 4 năm
Trưởng nhóm xuất nhập khẩu Phùng Thị Thanh Đại học 4 năm
Quản lý kho Nguyễn Thị Mai Hương Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Vân Đại học 4 năm
Nhân viên Phạm Thị Nga Đại học 4 năm
Nhân viên NGUYỄN HUY HOÀNG Đại học 4 năm
Nhân viên Đỗ Thị Kim Hương Đại học 4 năm
Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp Trần Duy Cường Đại học 4 năm
Vũ Thùy Linh Đại học 4 năm
NHÂN VIÊN LÊ THỊ DUYÊN Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Nhung Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Nguyễn Thị Hảo Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Hồng Linh Đại học 4 năm
Nhân viên kho _ thủ kho Nguyễn văn đạt Đại học 4 năm
Nguyễn Thị Thu Hiền Đại học 4 năm
Trưởng phòng Kế toán Trịnh Việt Cường Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Khánh Huyền Đại học 4 năm
Nhân viên Lê Ngân Giang Đại học 4 năm
Nhân viên Ngô Thanh Hoa Đại học 4 năm
nhân viên Dương Thị Nguyệt Đại học 4 năm
Nhân viên kế toán Đỗ Ánh Tuyết Đại học 4 năm
Nhân Viên Nguyễn Thị Hồng Đại học 4 năm
Nhân viên Lê Đức Kiên Đại học 4 năm
Nhân viên Đỗ Anh Bằng Đại học 4 năm
Nhân viên Thùy Vũ Đại học 4 năm
Nhân viên Ngô Thị Thanh Hà Đại học 4 năm
Nhân viên Vũ Đức Trọng Đại học 4 năm
Nhân Viên Bùi Thị Lâm Đại học 4 năm
Nhân Viên Nguyễn Thị Thủy Tiên Đại học 4 năm
Banner Home Thiet Ke Web Vinh Phuc