Banner Thietkewebvinhphuc
Tùy vào hình thức công việc không có yêu cầu cụ thể Dương Văn Hải Đại học 4 năm
Công nhân Nguyễn Thế Tùng Đại học 4 năm
Dương Quốc Tuấn Đại học 4 năm
Nhân viên kho Dương Văn Tuấn Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Trọng Trường Đại học 4 năm
Nhân viên Kho Nguyễn Thị Hương Đại học 4 năm
Nhân viên kho thành phẩm Nghiêm Thanh Thảo Đại học 4 năm
Quản lý kho Nguyễn Thị Mai Hương Đại học 4 năm
Nhân Viên , Quản lý Kho Nguyễn Thanh Bình Đại học 4 năm
leader kho nguyên liệu ĐẶNG VĂN CHUNG Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Nhung Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Hồng Linh Đại học 4 năm
Nhân viên kho _ thủ kho Nguyễn văn đạt Đại học 4 năm
Nhân viên Ngô Thanh Hoa Đại học 4 năm
Nhân Viên Nguyễn Thị Hồng Đại học 4 năm
Nhân viên Lê Đức Kiên Đại học 4 năm
Nhân viên Đỗ Anh Bằng Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Văn Kim Đại học 4 năm
Nhân Viên - Quản Lý Phạm Quang Đại Đại học 4 năm
Nhân viên Lê Thị Vinh Đại học 4 năm
Banner Home Thiet Ke Web Vinh Phuc