Banner Thietkewebvinhphuc
Quản lý Nguyễn Văn Hiếu Đại học 4 năm
Staff Trần Văn Hải Đại học 4 năm
Manager Văn Đăng Hòa Đại học 4 năm
Nhân viên Trần Văn Tuyền Đại học 4 năm
Nhân viên kho Dương Văn Tuấn Đại học 4 năm
Kỹ thuật viên Vũ Đình Quảng Đại học 4 năm
Kỹ thuật - nhân viên Trần Hải Nhu Đại học 4 năm
Nhân viên thiết kế Nguyễn Văn Lâm Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Ngọc Long Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Trọng Trường Đại học 4 năm
Nguyễn An Đại học 4 năm
Quản Lý Sản Xuất/ Chuyên Viên Kỹ Thuật Đỗ Văn Yên Đại học 4 năm
Nhân Viên Nguyễn Năng Khánh Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Hải Yến Đại học 4 năm
Bùi Quang Tài Đại học 4 năm
Kỹ sư Hoàng Thế Vinh Đại học 4 năm
Quản lý sản xuất/ Kỹ Thuật viên Đặng Văn Quang Đại học 4 năm
Cán bộ quản lý Dương Đức Chung Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Văn Huy Đại học 4 năm
Kỹ thuật Thiết Bị Hoàng Đại Nhân Đại học 4 năm
Kỹ thuật viên Cao Hồng Quân Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật NGUYỄN VĂN CẢNH Đại học 4 năm
Kỹ thuật Đỗ Quang Điệp Đại học 4 năm
kỹ thuật điện công nghiệp Nguyễn Văn Dương Đại học 4 năm
quản lý Lê Văn Khánh Đại học 4 năm
nhân viên Lê Đức Thiện Đại học 4 năm
Nguyễn Văn Hữu Đại học 4 năm
Hà Thế Mạnh Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Văn Quân Đại học 4 năm
Từ phó phòng trở lên Nguyễn Kim Bách Đại học 4 năm
Nguyễn Hoàng Vinh Đại học 4 năm
Nhân viên Kỹ Thuật Nguyễn Văn Chiến Đại học 4 năm
quản lý Trần Thanh Hải Đại học 4 năm
Hoàng Đức Việt Đại học 4 năm
Kỹ sư Lê Văn Yên Đại học 4 năm
Nhân Viên Văn phong-Kĩ sư Xây dựng Trần Ngọc Tú Đại học 4 năm
Nhân Viên Nguyễn Văn Tới Đại học 4 năm
nhân viên kỹ thuật ,trưởng ban kỹ thuật Ngô Văn Thành Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Đức Thắng Đại học 4 năm
Kỹ thuật, quản lý Trần Việt Anh Đại học 4 năm
Banner Home Thiet Ke Web Vinh Phuc