Banner Thietkewebvinhphuc
Quản lý sản xuất hoặc nhân viên phân tích chất lượng sản phẩm Đỗ Văn Hà Đại học 4 năm
worker or leader Nguyễn Văn Đắc Đại học 4 năm
Qc, nhân viên chất lượng Lê Thị Thanh Thủy Đại học 4 năm
Manager QC/QA Nguyễn Văn Doãn Đại học 4 năm
Nhân viên tổ trưởng QC (kiểm tra chất lượng) Nguyễn Thị Thảo Đại học 4 năm
Nhân viên Phạm Thị Liên Thảo Đại học 4 năm
Quản lí chất lượng Đồng Tuấn Anh Đại học 4 năm
Quản Lý Chất Lượng Hà Đăng Phượng Đại học 4 năm
Quản Lý Chất Lượng Lương Việt Hoàn Đại học 4 năm
Leader, Supervisor Nguyen Tri Kien Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn văn Minh Đại học 4 năm
HR Supervisor/AM/MG Nguyễn Thị Phương Thảo Đại học 4 năm
QA, QC, tổ trưởng phòng QC hoặc sản xuất Lê Thanh Nam Đại học 4 năm
Đặng Thị Huyền Đại học 4 năm
nhân viên NGÔ HẰNG THU Đại học 4 năm
Phạm Thị Thu Mùi Đại học 4 năm
Nhân viên, công nhân Nguyễn Văn Mạnh Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Xuân Chung Đại học 4 năm
Nhân viên quản lý chất lượng Vũ Văn Công Đại học 4 năm
Nguyễn Hồng Minh Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Văn Thư Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Tâm Đại học 4 năm
Nhân viên chất lượng,nhân viên kinh doanh Lừ tuyết nhung Đại học 4 năm
Kĩ thuật Trần tuấn thành Đại học 4 năm
Quản lí Nghiêm Thị Thu Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Khánh Huyền Đại học 4 năm
Quản lý sản xuất, Trưởng ca sản xuất Nguyễn Công Vang Đại học 4 năm
Quản lý kỹ thuật Nguyễn Nghĩa Dũng Đại học 4 năm
Quản lý Phạm Thị Thuận Đại học 4 năm
Nhân viên . Quản lý Nguyễn Ngọc Ân Đại học 4 năm
Nhân viên Đỗ Anh Bằng Đại học 4 năm
Nhân viên - Quản lý Bùi Thị Mai Đại học 4 năm
Trưởng nhóm Đỗ Thị Nguyệt Đại học 4 năm
Trưởng nhóm giám sát Nguyễn Thanh Dũng Đại học 4 năm
Banner Home Thiet Ke Web Vinh Phuc