Banner Thietkewebvinhphuc
Supervisor Nguyễn Thị Phương Thảo Đại học 4 năm
QA, QC, tổ trưởng phòng QC hoặc sản xuất Lê Thanh Nam Đại học 4 năm
Trần Bá Tuấn Đại học 4 năm
Trưởng ca sản xuất Đỗ mạnh tuấn Đại học 4 năm
Quản lý Đặng Phúc Thuận Đại học 4 năm
Trưởng nhóm - Chỉ huy Nguyễn Văn Hải Đại học 4 năm
quản lý sản xuất NGUYỄN MẠNH HÙNG Đại học 4 năm
Phạm Đức Tùng Đại học 4 năm
Nhân viên NGUYỄN THẾ NAM Đại học 4 năm
Tổ trưởng, leader Lưu Văn Mạnh Đại học 4 năm
Quản lý sản xuất Đinh Triệu Tuấn Đại học 4 năm
Quản lý sản xuất, Trưởng ca sản xuất Nguyễn Công Vang Đại học 4 năm
Quản lý sản xuất công đoạn đầu FPCP-PCP Thăng Monh Hiếu Đại học 4 năm
Quản LÍ, Nhân Viên Hoàng Khắc Tiến Đại học 4 năm
Quản lý kỹ thuật Nguyễn Nghĩa Dũng Đại học 4 năm
Quản lý Phạm Thị Thuận Đại học 4 năm
Nhân viên . Quản lý Nguyễn Ngọc Ân Đại học 4 năm
Nhân viên Đỗ Anh Bằng Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Văn Kim Đại học 4 năm
Nhân viên - Quản lý Trần Văn Phú Đại học 4 năm
Nhân viên - Quản lý Bùi Thị Mai Đại học 4 năm
Trưởng nhóm Đỗ Thị Nguyệt Đại học 4 năm
Trưởng nhóm giám sát Nguyễn Thanh Dũng Đại học 4 năm
Banner Home Thiet Ke Web Vinh Phuc