Banner Thietkewebvinhphuc
Quản lý & tổ trưởng sản xuất Trần Quang Định Đại học 4 năm
Quản lý sản xuất hoặc nhân viên phân tích chất lượng sản phẩm Đỗ Văn Hà Đại học 4 năm
worker or leader Nguyễn Văn Đắc Đại học 4 năm
Quản lý sx or nv ktsp or qc Chu Quang Đại Đại học 4 năm
Nhân viên thiết kế Nguyễn Văn Lâm Đại học 4 năm
Quản Lý Sản Xuất/ Chuyên Viên Kỹ Thuật Đỗ Văn Yên Đại học 4 năm
Nhân Viên Nguyễn Năng Khánh Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật Nguyễn Đức Mạnh Đại học 4 năm
Quản lý sản xuất/ Kỹ Thuật viên Đặng Văn Quang Đại học 4 năm
QUẢN LÝ SX, TRƯỞNG CA SX NGUYỄN CÔNG VANG Đại học 4 năm
Leader, Supervisor Nguyen Tri Kien Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn văn Minh Đại học 4 năm
Quản lý Nguyễn Thị Hiền Đại học 4 năm
Hà Thế Mạnh Đại học 4 năm
Nguyễn Văn Anh Đại học 4 năm
HR Supervisor/AM/MG Nguyễn Thị Phương Thảo Đại học 4 năm
QA, QC, tổ trưởng phòng QC hoặc sản xuất Lê Thanh Nam Đại học 4 năm
Trần Bá Tuấn Đại học 4 năm
Trưởng ca sản xuất Đỗ mạnh tuấn Đại học 4 năm
Quản lý Đặng Phúc Thuận Đại học 4 năm
Trưởng nhóm - Chỉ huy Nguyễn Văn Hải Đại học 4 năm
quản lý sản xuất NGUYỄN MẠNH HÙNG Đại học 4 năm
Phạm Đức Tùng Đại học 4 năm
Nhân viên NGUYỄN THẾ NAM Đại học 4 năm
Tổ trưởng, leader Lưu Văn Mạnh Đại học 4 năm
Quản lý sản xuất Đinh Triệu Tuấn Đại học 4 năm
Quản lý sản xuất, Trưởng ca sản xuất Nguyễn Công Vang Đại học 4 năm
Quản lý sản xuất công đoạn đầu FPCP-PCP Thăng Monh Hiếu Đại học 4 năm
Quản LÍ, Nhân Viên Hoàng Khắc Tiến Đại học 4 năm
Quản lý kỹ thuật Nguyễn Nghĩa Dũng Đại học 4 năm
Quản lý Phạm Thị Thuận Đại học 4 năm
Nhân viên . Quản lý Nguyễn Ngọc Ân Đại học 4 năm
Nhân viên Đỗ Anh Bằng Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Văn Kim Đại học 4 năm
Nhân viên - Quản lý Trần Văn Phú Đại học 4 năm
Nhân viên - Quản lý Bùi Thị Mai Đại học 4 năm
Trưởng nhóm Đỗ Thị Nguyệt Đại học 4 năm
Trưởng nhóm giám sát Nguyễn Thanh Dũng Đại học 4 năm
Banner Home Thiet Ke Web Vinh Phuc