Banner Thietkewebvinhphuc
Nhân viên Kế toán, Xuất nhập khẩu Vũ Thị Nghị Đại học 4 năm
trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng XNK Nguyễn Mạnh Hưng Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Hải Yến Đại học 4 năm
Trưởng nhóm xuất nhập khẩu Phùng Thị Thanh Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Bích Liên Đại học 4 năm
Nhân viên Hoàng thị Phòng Đại học 4 năm
Nhân viên Mua hàng/ Xuất nhập khẩu Hạnh Linh Đại học 4 năm
Banner Home Thiet Ke Web Vinh Phuc