Một số hình ảnh buổi phỏng vấn của Vinpro ngày 13/8/2015 tại TTGTVL Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh tại buổi phỏng vấn của Tập đoàn VinGroup - Ảnh: TT GTVL Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh tại buổi phỏng vấn của Tập đoàn VinGroup – Ảnh: TT GTVL Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh tại buổi phỏng vấn của Tập đoàn VinGroup - Ảnh: TT GTVL Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh tại buổi phỏng vấn của Tập đoàn VinGroup – Ảnh: TT GTVL Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh tại buổi phỏng vấn của Tập đoàn VinGroup - Ảnh: TT GTVL Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh tại buổi phỏng vấn của Tập đoàn VinGroup – Ảnh: TT GTVL Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh tại buổi phỏng vấn của Tập đoàn VinGroup - Ảnh: TT GTVL Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh tại buổi phỏng vấn của Tập đoàn VinGroup – Ảnh: TT GTVL Vĩnh Phúc

vinpro phong van tai vinh phuc (1)

Một số hình ảnh tại buổi phỏng vấn của Tập đoàn VinGroup

Nguồn ảnh: TT GTVL Vĩnh Phúc

Tin tức khác