Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- Vietcombank
Chi nhánh Vĩnh Phúc
Người hưởng lợi BUI TRUONG SINH
Số tài khoản 0361000269132
Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam- Techcombank
Chi nhánh Chi nhánh Vĩnh Phúc (hiện tại chỉ có Hội Sở chính HN)
Người hưởng lợi BUI TRUONG SINH
Số tài khoản 19032876317011
Tên ngân hàng Viettel Pay
Chi nhánh Link: https://vtpay.page.link/VoY3
Người hưởng lợi Sinh Truong
Số tài khoản 9704229230143252
Tên ngân hàng Momo Pay
Chi nhánh Link: https://nhantien.momo.vn/vinhphucwork
Người hưởng lợi BUI TRUONG SINH
Số tài khoản 0948929828
Tên ngân hàng Zalo Pay
Chi nhánh
Người hưởng lợi Sinh Trường
Số tài khoản 0948929828
Bấm vào từng Logo ngân hàng để biết thông tin chuyển tiền Nội dung chuyển tiền cần ghi chính xác số điện thoại của tài khoản, tránh ghi sai