Tuyển kỹ sư chuyên ngành xây dựng cầu đường, dân dụng, giao thông, thủy lợi

Tuyển kỹ sư chuyên ngành:

  • Xây dựng cầu đường,
  • Dân dụng,
  • Giao thông,
  • Thủy lợi.

Yêu cầu:

  • Có kinh nghiệm thi công.

Hồ sơ

  • Ưu tiên những người đã qua chỉ huy trưởng công trường.
  • Môi trường làm việc tốt có bảo hiểm
  • Công ty có đảng bộ.

Liên hệ: 0975.23.0000

Tuyendung Ky Su Xay Dung

Tin tức khác