Banner Thietkewebvinhphuc
Quản lí chất lượng Đồng Tuấn Anh Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Nguyễn Thị Thúy Lan Đại học 4 năm
kỹ thuật điện công nghiệp Nguyễn Văn Dương Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Vũ thuỳ Dung Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Thị Thu Thanh Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Thanh Tâm Đại học 4 năm
QUẢN LÝ SX, TRƯỞNG CA SX NGUYỄN CÔNG VANG Đại học 4 năm
Phạm Thị Nga Đại học 4 năm
Quản Lý Chất Lượng Hà Đăng Phượng Đại học 4 năm
Nhân Viên - Leader Chất Lượng Lương Việt Hoàn Đại học 4 năm
Nhân viên Phạm Văn Đoàn Đại học 4 năm
Nhân viên, trưởng nhóm Trần Thế Công Đại học 4 năm
Lái xe Dương Văn Chiu Đại học 4 năm
Nguyễn Văn Thiện Đại học 4 năm
Nhân viên Phạm Thị Nga Đại học 4 năm
Trần Kiên Cường Đại học 4 năm
Trần Thị Thu Đại học 4 năm
Nhân viên Đỗ Thị Minh Ngọc Đại học 4 năm
nhân viên Hoàng Hải Ánh Đại học 4 năm
Nhân viên NGUYỄN HUY HOÀNG Đại học 4 năm
quản lý Lê Văn Khánh Đại học 4 năm
Nhân viên Đỗ Thị Kim Hương Đại học 4 năm
Theo sự phân công của cấp trên Nguyễn Hải Đăng Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Văn Sơn Đại học 4 năm
Staff Nguyễn Xuân Thắng Đại học 4 năm
Leader, Supervisor Nguyen Tri Kien Đại học 4 năm
Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp Trần Duy Cường Đại học 4 năm
Nhân viên Lục Thị Thanh Hương Đại học 4 năm
Tuỳ cv Nguyễn Thị Thanh Nhàn Đại học 4 năm
Nhân viên Hoàng Như Trúc Đại học 4 năm
Vũ Thùy Linh Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn văn Minh Đại học 4 năm
nhân viên Lê Đức Thiện Đại học 4 năm
Nguyễn Thị Hương Đại học 4 năm
Nguyễn Văn Hữu Đại học 4 năm
Ngô Văn Nam Đại học 4 năm
Nhân viên LÊ THỊ GIANG Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Đỗ Thị Minh Thúy Đại học 4 năm
Quản lý Nguyễn Thị Hiền Đại học 4 năm
leader kho nguyên liệu ĐẶNG VĂN CHUNG Đại học 4 năm
Banner Home Thiet Ke Web Vinh Phuc