Banner Thietkewebvinhphuc
supervisor Nguyễn Văn Phương Đại học 4 năm
Nhân Viên Đặng Trần Hiệp Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Văn Hoạch Đại học 4 năm
Sales or office staff Vu Thi Thanh Đại học 4 năm
Leader Bùi Việt Hoàng Đại học 4 năm
Kỹ sư điện, Quản lý cơ điện Nguyễn Văn Thắng Đại học 4 năm
Nhân Viên Phạm Thị Ánh Đại học 4 năm
Kĩ Thuật viên hoặc nhân viên Bùi Đức Hậu Đại học 4 năm
Dương Ngọc Nghĩa Đại học 4 năm
Nhân viên thời vụ Đỗ Thị Ninh Đại học 4 năm
nhân viên kỹ thuật Hoàng Văn Hiền Đại học 4 năm
Kim Mạnh Ninh Đại học 4 năm
Nhân Viên IT Hà Văn Bính Đại học 4 năm
Thỏa thuận Trinhh Đình Mạnh Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Hoài Anh Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Ngọc Thạch Đại học 4 năm
Nhân viên hành chính văn phòng Vũ Thị Phương Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng hoặc kinh doanh Vũ Thị Thanh Đại học 4 năm
Nhân viên hành chính Hoàng Anh Tuấn Đại học 4 năm
Kỹ sư Lã Việt Trung Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Mạnh Hùng Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Thị An Đại học 4 năm
Nhân viên Đỗ Trung Kiên Đại học 4 năm
Technician Tạ Quốc Tuấn Đại học 4 năm
Hùng Hào Đại học 4 năm
Quản lý (Phó phòng, Trưởng phòng) Phạm Thúy Liễu Đại học 4 năm
Nhân Viên Nguyễn Thùy Trang Đại học 4 năm
Kỹ sư Điện - Tự động hoá. Trần Ngọc Hiệp Đại học 4 năm
Quản lý Đặng Nghị Quyết Đại học 4 năm
Nguyễn Thùy Ly Đại học 4 năm
Nhân viên Trần Thị Thu Trang Đại học 4 năm
Tổ trưởn / Quản lý Trần Quang Định Đại học 4 năm
Nhân Viên Trần Quốc Phi Đại học 4 năm
kỹ sư điện Vũ Văn Hưng Đại học 4 năm
Kế toán tổng hợp Nguyễn Thị Hà Đại học 4 năm
Quản lý - Trưởng phòng Lỗ Tuấn Ninh Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Mơ Đại học 4 năm
Nhân viên Trương Văn Đàm Đại học 4 năm
Kế toán Tổng hợp Đoàn Ngọc Vĩnh Đại học 4 năm
Quản lý, phụ trách Nguyễn Hồng Quân Đại học 4 năm
Banner Home Thiet Ke Web Vinh Phuc