Banner Minh Duc 20 10 03
Nhân viên Nguyễn Thị Hương Đại học 4 năm
Quản lý sản suất Nguyễn Duy Tiên Đại học 4 năm
Trợ lý/Nhân viên Kinh doanh xuất khẩu Nguyễn Tùng Ngọc Đại học 4 năm
phù hợp với năng lực bản thân Nguyễn Trung Thiện Đại học 4 năm
Kế toán Nguyễn Văn Dũng Đại học 4 năm
Nhân viên Phan Quốc Đại Đại học 4 năm
Tổ trưởng - nhân viên ĐÀO PHƯƠNG QUỲNH NGA Đại học 4 năm
Quản lý IT Đỗ Xuân Hùng Đại học 4 năm
Senior Specialist Nguyễn Thị Nga Đại học 4 năm
Staff Trần Văn Phú Đại học 4 năm
Nhân viên quản lý máy ép nhựa- coating Nguyễn Trường Luân Đại học 4 năm
quản lý Phạm Khắc Quân Đại học 4 năm
nhân viên Trương Thị Thương Thương Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật Phạm Thế Toàn Đại học 4 năm
Kĩ sư công nghệ Đại Ngọc Công Đại học 4 năm
Nhân viên Dương Công Chính Đại học 4 năm
Nhân Viên Coating Trần Trọng Quang Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Phạm Thị Ngọc Oanh Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Nguyễn Thị Huyền Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Thị Cẩm Tiên Đại học 4 năm
Nhân Viên Trương Thành Quân Đại học 4 năm
Nhân viên CNC Nguyễn Công Huy Đại học 4 năm
Kế toán Đặng Thị Vân Anh Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật sản xuất Nguyễn Văn Yên Đại học 4 năm
Trưởng bộ phận Trần Thị Anh Phương Đại học 4 năm
Nhân viên Kỹ thuật Thiết bị Trân Ngọc Hiệp Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Văn Việt Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Phương Nam Đại học 4 năm
NHÂN VIÊN Nguyễn Văn Tạo Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng, nhân viên IT Phan Tiến Thành Đại học 4 năm
Nhân viên Hoàng Tuấn Thành Đại học 4 năm
Quản Lý Sản Xuất ,Quản lý Kho,Nhân Viên,Chuyên Viên Nguyễn Minh Chiến Đại học 4 năm
Nhân viên Kế toán Nguyễn Thị Thơ Đại học 4 năm
Nhân viên hành chính văn phòng Phạm Thị Thúy Đại học 4 năm
Hành chính văn phòng Trần Minh Giang Đại học 4 năm
Nhân viên Trần Vân Anh Đại học 4 năm
Nhân viên quản lý nhân sự; Kho Ngô Hoàng Hải Đại học 4 năm
Chuyên viên- cán bộ quản lí Kim Ngọc Chí Đại học 4 năm
Staff Nguyễn Thị Khánh Ly Đại học 4 năm
Quản lý sản xuất/ Kỹ Thuật viên Đặng Văn Quang Đại học 4 năm
Banner Minh Duc 20 10 03