Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
6 tháng trước
không yêu cầu đối với công nhân, yêu cầu đối với phiên dịch
6 tháng trước
tốt nghiệp cấp 3, Trung cấp, cao đẳng
6 tháng trước
Sơ cấp nghề
Tuyen Dung T11 T12 2021
10 tháng trước
Trung học phổ thông
1 năm trước
Tùy vị trí
1 năm trước
Tùy vị trí
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01