Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
3 tuần trước
Nghe-nói tiếng Trung và thành thạo máy tính 
2 tháng trước
Không yêu cầu
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4 Tuyen Dung T11 T12 2021
8 tháng trước
Không yêu cầu
9 tháng trước
TN Trung cấp, cao đẳng, đại học (Tùy vị trí)
Xưởng may HNP tuyển dụng Công Nhân May 5 - 14 triệu đồng ( Tùy năng lực làm việc)
10 tháng trước
Không yêu cầu
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01