Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
1 tuần trước
Không có thông tin
Tuyen Dung T11 T12 2021
2 tuần trước
Cao đẳng, Đại học
3 tuần trước
Không yêu cầu
3 tuần trước
Cao đẳng/Đại học
3 tuần trước
Nghe-nói tiếng Trung và thành thạo máy tính 
3 tuần trước
Tiếng Hàn hoặc Anh 4 kỹ năng tốt
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01