Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
4 tháng trước
Cao đẳng
7 tháng trước
Tốt nghiệp đại học hoặc học tập tại các trường tại Hàn Quốc
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
10 tháng trước
Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học trở lên
10 tháng trước
Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học trở lên
Tuyen Dung T11 T12 2021
NISSAN Vĩnh Phúc Tuyển Dụng Nhiều Vị trí Từ 10.000.000 - 15.000.000 Tùy theo năng lực
1 năm trước
Trên Trung cấp
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01