Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
3 tháng trước
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế, Xây dựng và các chuyên ngành liên quan.
7 tháng trước
Cao Đẳng, Đại Học trở lên
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
7 tháng trước
Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi.
8 tháng trước
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế, Xây dựng và các chuyên ngành liên quan.
9 tháng trước
THPT- Cao đẳng\ Đại học
Tuyen Dung T11 T12 2021
11 tháng trước
Cao đẳng
11 tháng trước
Đại học
1 năm trước
Cao đẳng
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01